Bộ refill kit cho 32313, hiệu chuẩn sensor TC đo CO2

Ngày đăng: 28-06-2018 06:18

Tên sản phẩm: Bộ refill kit cho 32313, hiệu chuẩn sensor TC đo CO2

Mã sản phẩm#: 32314

Đặc tính:

Thuốc thử được pha chế sẵn để chuẩn bị dung dịch tham chiếu hiệu chuẩn cho bộ phân tích CO2. Được cacbon hóa 3 đến 8g/kg. Refill kit cho 32313.

Cho kết quả tin cậy và kiểm soát dạng vết
Hiệu chuẩn hiệu quả là rất quan trọng cho hiệu quả hoạt động của bất kì thiết bị phân tích nào và Orbisphere 3231X được thiết kế để có chất chuẩn tin cậy đã được xác định thành phần CO2 +/- 0.5%. Mỗi bộ kit có kèm giấy chứng nhận phân tích.
Thực hiện nhanh và dễ sử dụng.

 

Mọi thông tin chi tiết, xin quý khách hàng liên hệ : 

Liên hệ : Nguyễn Thụy Xuân    Tel: 0962 888 421

Email: sales@hht-scientific.com