SpecCheck Gel Secondary Standard Set cho Ozon, MR

Ngày đăng: 28-06-2018 06:17

Tên sản phẩm: SpecCheck Gel Secondary Standard Set cho Ozon, MR

Mã sản phẩm#: 2708000

Đặc tính:

Dùng cho phương pháp Ozon Indigo, thang đo trung bình, 0-0.75 mg/L O3. Được sử dụng để xác định độ phản hồi nhất quán của thiết bị.

Một bộ gồm 4 ống dạng gel bên trong có màu sắc mô phỏng nồng độ ozon ở các mức khác nhau.

Sử dụng nhanh chóng và thuận tiện
Kiểm tra thiết bị ( máy so màu và máy quang phổ) mà không cần dùng đến mẫu hay chuẩn bị thuốc thử

Ổn định
Màu của gel ổn định đảm bảo hoạt động nhất quán (tuổi thọ 2 năm)

 

Mọi thông tin chi tiết, xin quý khách hàng liên hệ : 

Liên hệ : Nguyễn Thụy Xuân    Tel: 0962 888 421

Email: sales@hht-scientific.com