Bộ refill kit cho 32313, hiệu chuẩn sensor TC đo CO2

Date: 28/06/2018 06:18 View: 1767

Tên sản phẩm: Bộ refill kit cho 32313, hiệu chuẩn sensor TC đo CO2 Mã sản phẩm#: 32314 Đặc tính: Thuốc thử được pha chế sẵn để chuẩn bị dung dịch tham chiếu hiệu chuẩn cho bộ phân tích CO2. Được...

SpecCheck Gel Secondary Standard Set cho Florua

Date: 28/06/2018 06:18 View: 1752

Tên sản phẩm: SpecCheck Gel Secondary Standard Set cho Florua Mã sản phẩm#: 2712500 Đặc tính: Dùng cho phương pháp SPANDS, 0-2.0 mg/L F để xác nhận độ phản hồi nhất quán của máy so màu...

SpecCheck Gel Secondary Standard Set cho Ozon, MR

Date: 28/06/2018 06:17 View: 1776

Tên sản phẩm: SpecCheck Gel Secondary Standard Set cho Ozon, MR Mã sản phẩm#: 2708000 Đặc tính: Dùng cho phương pháp Ozon Indigo, thang đo trung bình, 0-0.75 mg/L O3. Được sử dụng để xác định độ...