Dung dịch chuẩn Chất rắn lơ lững (TSS: Total Suspended Solids )

Ngày đăng: 24-06-2020 02:11

Sigma cung cấp dung dịch chuẩn Chất rắn lơ lững (TSS: Total Suspended Solids ) đáp ứng được các tiêu chuẩn ISO 1725 và ISO guide 3, với quy cách 100ml và 500ml, để dễ dàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Total Suspended Solids 10 mg/L Calibration Standard

 certified reference material

Code# TSS10-100ML

Code#  TSS10-500ML

Total Suspended Solids 100 mg/L Calibration Standard

certified reference material

Code#  TSS100-100ML
Code#  TSS100-500ML

 

Total Suspended Solids 1000 mg/L Calibration Standard

certified reference material

Code#  TSS1000-100ML
Code#  TSS1000-500ML

Liên hệ: Đại diện kinh doanh của hãng Sigmaaldrich
HHT Scientific Company at Vietnam

Email: sales@hht-scientific.com

Phone: 0962888421 gặp Ms. Xuân