Dung dịch đệm pH 10.00 (NIST), có màu, pk/15

Date: 29/06/2018 03:51 View: 58

Tên sản phẩm: Dung dịch đệm pH 10.00 (NIST), có màu, pk/15 Mã sản phẩm#: 2227195 Đặc tính: Dùng chuẩn hóa máy đo pH. Mỗi gói chứa 50 mL dung dịch đệm. Có màu để dễ nhận...

Dung dịch đệm pH 10.00 (NIST), có màu, pk/15

Date: 29/06/2018 03:51 View: 58

Tên sản phẩm: Dung dịch đệm pH 10.00 (NIST), có màu, pk/15 Mã sản phẩm#: 2227195 Đặc tính: Dùng chuẩn hóa máy đo pH. Mỗi gói chứa 50 mL dung dịch đệm. Có màu...

Date: 28/06/2018 06:19 View: 76

Tên sản phẩm: Bộ kit dùng kiểm chuẩn, SpecCheck Secondary Gel Standards Set, DPD Chlorine – LR Mã sản phẩm#: 2635300 Đặc tính: DPD Chlorine, LR, 0-2.00 mg/L as CI₂. Được sử dụng để xác...

Bộ kit dùng kiểm chuẩn, SpecCheck

Date: 28/06/2018 06:19 View: 76

Tên sản phẩm: Bộ kit dùng kiểm chuẩn, SpecCheck Secondary Gel Standards Set, DPD Chlorine – LR Mã sản phẩm#: 2635300 Đặc tính: DPD Chlorine, LR, 0-2.00 mg/L as CI₂. Được sử dụng để xác nhận...

Dung dịch chuẩn/Chất chuẩn

Date: 28/06/2018 06:19 View: 59

Tên sản phẩm: DR/Check Absorbance Standard kit Mã sản phẩm#: 2763900 Đặc tính:  Bộ gồm 4 ống với các giá trị độ hấp thụ tăng dần. Được dùng để xác nhận sự phản hồi ổn định...

Date: 28/06/2018 06:19 View: 59

Tên sản phẩm: DR/Check Absorbance Standard kit Mã sản phẩm#: 2763900 Đặc tính:  Bộ gồm 4 ống với các giá trị độ hấp thụ tăng dần. Được dùng để xác nhận sự phản hồi ổn...

Chất chuẩn xác nhận độ phản hồi nhất quán của máy so màu và máy quang phổ

Date: 28/06/2018 06:18 View: 66

Tên sản phẩm: SpecCheck Secondary Gel Standards Set, DPD Chlorine - HR Mã sản phẩm#: 2893300 Đặc tính:   Phương pháp DPD Clo, thang đo cao, 0-6.5 mg/L Cl2 Được...

Chất chuẩn xác nhận độ phản hồi nhất quán của máy so màu và máy quang phổ

Date: 28/06/2018 06:18 View: 66

Tên sản phẩm: SpecCheck Secondary Gel Standards Set, DPD Chlorine - HR Mã sản phẩm#: 2893300 Đặc tính:   Phương pháp DPD Clo, thang đo cao, 0-6.5 mg/L Cl2 Được dùng để...

Chất chuẩn SpecCheck Secondary Gel Standards Set cho Monochloramine & Ammonia tự do

Date: 28/06/2018 06:18 View: 65

  Tên sản phẩm: SpecCheck Secondary Gel Standards Set cho Monochloramine & Ammonia tự do Mã sản phẩm#: 2507500 Đặc tính: Dùng cho phương pháp monocloramin và ammonia tự do, 0-4.5 mg/L Cl2 và...

Chất chuẩn SpecCheck Secondary Gel Standards Set cho Monochloramine & Ammonia tự do

Date: 28/06/2018 06:18 View: 65

  Tên sản phẩm: SpecCheck Secondary Gel Standards Set cho Monochloramine & Ammonia tự do Mã sản phẩm#: 2507500 Đặc tính: Dùng cho phương pháp monocloramin và ammonia tự do, 0-4.5 mg/L Cl2...

Bộ refill kit cho 32313, hiệu chuẩn sensor TC đo CO2

Date: 28/06/2018 06:18 View: 1767

Tên sản phẩm: Bộ refill kit cho 32313, hiệu chuẩn sensor TC đo CO2 Mã sản phẩm#: 32314 Đặc tính: Thuốc thử được pha chế sẵn để chuẩn bị dung dịch tham chiếu hiệu chuẩn cho bộ phân tích CO2. Được...

Bộ refill kit cho 32313, hiệu chuẩn sensor TC đo CO2

Date: 28/06/2018 06:18 View: 1767

Tên sản phẩm: Bộ refill kit cho 32313, hiệu chuẩn sensor TC đo CO2 Mã sản phẩm#: 32314 Đặc tính: Thuốc thử được pha chế sẵn để chuẩn bị dung dịch tham chiếu hiệu chuẩn cho bộ phân tích CO2....

SpecCheck Gel Secondary Standard Set cho Florua

Date: 28/06/2018 06:18 View: 1752

Tên sản phẩm: SpecCheck Gel Secondary Standard Set cho Florua Mã sản phẩm#: 2712500 Đặc tính: Dùng cho phương pháp SPANDS, 0-2.0 mg/L F để xác nhận độ phản hồi nhất quán của máy so màu...

SpecCheck Gel Secondary Standard Set cho Florua

Date: 28/06/2018 06:18 View: 1752

Tên sản phẩm: SpecCheck Gel Secondary Standard Set cho Florua Mã sản phẩm#: 2712500 Đặc tính: Dùng cho phương pháp SPANDS, 0-2.0 mg/L F để xác nhận độ phản hồi nhất quán của máy so...

SpecCheck Gel Secondary Standard Set cho Ozon, MR

Date: 28/06/2018 06:17 View: 1776

Tên sản phẩm: SpecCheck Gel Secondary Standard Set cho Ozon, MR Mã sản phẩm#: 2708000 Đặc tính: Dùng cho phương pháp Ozon Indigo, thang đo trung bình, 0-0.75 mg/L O3. Được sử dụng để xác định độ...

SpecCheck Gel Secondary Standard Set cho Ozon, MR

Date: 28/06/2018 06:17 View: 1776

Tên sản phẩm: SpecCheck Gel Secondary Standard Set cho Ozon, MR Mã sản phẩm#: 2708000 Đặc tính: Dùng cho phương pháp Ozon Indigo, thang đo trung bình, 0-0.75 mg/L O3. Được sử dụng để xác định...

HACH VietNam

Date: 25/06/2018 11:24 View: 1755

  Công Ty TNHH TM DV XNK Hiệp Hưng Thịnh  Mạng lưới quan trắc tự động chất lượng nước như: quan trắc nước mặt, nước thải, phân tích nước hiện trường bao gồm các thiết bị thí nghiệm,...